Zašovská pouť

1.7. – 2.7. 2017

Zašovská pouť patří k nejznámějším slavnostem v obci. Koná se každoročně po svátku Navštívení Panny Marie, tj. první neděli po 2. červenci. Je to slavnost nejen náboženská, ale i rodinná. Kromě poutníků ze širokého okolí přicházejí navštívit své příbuzné rodinní příslušníci zblízka i zdaleka. V době pouti probíhají oslavy a bohoslužby nejen v kostele, ale i v prostoru poutního místa ve Stračce. Kdy začala chodit procesí k Panně Marii Zašovské, nelze přesně doložit, ale uvádí se, že roku 1672 se již poutě konaly. Pouť trvá od pátku do neděle. V pátek a v sobotu přijíždí do obce množství mladých lidí, aby navštívili vyhlášené pouťové zábavy. V neděli se kromě bohoslužeb odehrává i zajímavý kulturní program spojený s divadly, kulturními vystoupeními i tradičními řemesly.

 

Pokyny obce Zašová pro přidělování prodejních míst při konání „Zašovské pouti“


Příjem žádostí pro přidělování prodejních míst při konání „Zašovské pouti“ je od 18.1.2017

Rukodělní a tradiční výrobci mají vyhrazenou část prodejních míst pod čísly od 363 – 397, 71 – 85, 98 – 125 a od P1 – P23 (jedná se o sekci rukodělných a tradičních výrobců, toto členění platí primárně pro nedělní konání zašovské poutě)

Poplatky, které budou  vybírány v den konání „Zašovské pouti“ bude vybírat kontrolní komise a to dle Pokynu obce Zašová pro přidělování prodejních míst při konání „Zašovské pouti“ (viz. níže).

 

Prosíme všechny zájemce, o prodejní místo na „Zašovské pouti“, aby  si tyto pokyny řádně přečetli!

 

Pokyny obce Zašová pro přidělování prodejních míst při konání „Zašovské pouti“

Pokyny na přidělení prodejního místa na pouť  (dokument Adobe Acrobat, *.PDF)

 

Žádost o přidělení prodejního místa na pouti v Zašové v roce 2017

POUŤ 2017 – žádost o přidělení prodejního místa (dokument Adobe Acrobat, *.PDF,179 kB)

Kontakt pro rezervaci míst

Eliška Divínová, telefon: 602 737 956, divinova@zasova.cz

 

Stav  volných míst pro stánkaře (odkaz se otevře v novém okně nebo záložce).

Zelená barva – volná místa

Šedá barva – místa se neobsazují

Žlutá barva – rezervovaná místa

Červená místa – zaplacená, obsazená místa

UPOZORŇUJEME  STÁNKAŘE A POŘADATELE ATRAKCÍ A DISKOTÉK, NA PLATNOST VYHLÁŠKY 1/2012 A Z NÍ VYPLÝVAJÍCÍ UKONČENÍ VŠECH ATRAKCÍ A HUDEBNÍCH AKCÍ VE 2 HODINY NÁSLEDUJÍCÍHO DNE.